top of page
  • Writer's pictureKOKOS Vietnam

RMIT Open DayRMIT có gì hot trong tháng 08 và 09


🔸RMIT Open Day Next Fest

🔸 Virtual Open Day - Chủ Nhật, 29/08

🔸 Đặt lịch tham quan trường với KOKOS Vietnam trong tháng 09


Ấn vào link openday.rmit.edu.au 👈 để tìm hiểu thêm


🌍 www.kokosvietnam.com

☎️ 0451 235 398

📧 richard.truong@ikokos.com


2 views0 comments

Commentaires


bottom of page