• KOKOS Vietnam

Y Tá Điều Dưỡng ở Học Viện Holmesglen


🟠 Chương trình y tá điều dượng ở Holmesglen có kì nhập học 07/2022


🟠 Học ở Bourke St Melbourne campus hoặc Moorabbin campus


🟠 Học full-time trong vòng 2 năm


🟠 $17,500 một năm


Liên hệ Richard để biết thêm thông tin khóa học và yêu cầu đầu vào


🌍 www.kokosvietnam.com

☎️ 0451 235 398

📧 richard.truong@ikokos.com


#holmesglen

#diplomaofnursing

#julyintake

1 view0 comments