• KOKOS Vietnam

RMIT Week - Giao Lưu Trực Tuyến


🌟Giao lưu trực tuyến với đại diện trường RMIT 2 giờ chiều, 12/05/2021


❇️ Những thay đổi mới nhất về chương trình học tại RMIT

❇️ Cách thức xét tuyển vào RMIT

❇️ Thông tin về học bổng RMIT


🎁 Nhận được set quà tặng siêu dễ thương từ RMIT


🌎 www.kokosvietnam.com

☎️ 0451 235 398

📩 richard.truong@ikokos.com

#rmituniversity

#uniweek

#giaolưu

#trựctuyến

2 views0 comments

Recent Posts

See All