• KOKOS Vietnam

RMIT hỗ trợ 20% học phí | 07/2021


🌟RMIT hỗ trợ 20% học phí cho sinh viên theo học chương trình dự bị đại học vào tháng 07/2021‼️


✅ Hỗ trợ 20% học phí cho một năm dự bị đại học

✅ Hỗ trợ thêm $5000 nữa cho những sinh viên có thư nhập học liên thông từ Dự Bị Đại Học (07/2021) lên Đại Học (07/2022)


Liên hệ Richard để biết thêm thông tin

🌎 www.kokosvietnam.com

☎️ 0451 235 398

📩 richard.truong@ikokos.com


#bursary

#hỗtrợhọcphí

#rmituniversity

1 view0 comments

Recent Posts

See All