• KOKOS Vietnam

Học Bổng DEAKIN STEM


🔴 Điều kiện để được nhận 20% học bổng từ trường Đại học Deakin


🔻 Dành cho các bạn học sinh mang quốc tịch Việt Nam

🔻 Các bạn du học sinh phải ghi nhanh nhập học trước tháng 10 (T3), 2026

🔻 Chỉ dành cho các bạn học sinh lần đầu tiên học tại Deakin

🔻 Đáp ứng yêu cầu tiếng anh đầu vào của khóa học

🔻 Khóa học đang ký phải thuộc các ngành học như sau: Science, Engineering và Built Environment

🔻 Điểm học lực trung bình từ 8.2 trở lên dành cho các bạn học sinh tốt nghiệp THPT

🔻 Điểm học lực trung bình phải từ 65% trở lên dành cho các bạn học sinh tốt nghiệp chương trình Cử Nhân tại Việt Nam


Liên hệ Richard để biết thêm thông tin chi tiết

🌍 www.kokosvietnam.com

☎️ 0451 235 398

📧 richard.truong@ikokos.com

7 views0 comments