• KOKOS Vietnam

Học bổng ASEAN Excellence $40,000 Đại học Newcastle


🟠 Học bổng ASEAN Excellence dành cho các bạn sinh viên Việt Nam với thành tích học tập xuất sắc và muốn theo đuổi chương trình học Đại học và sau Đại học tại trường Đại học Newcastle

🟠 Giá trị học bổng lên đến $10,000 một năm

🟠 Liên hệ Richard để biết thêm thông tin chi tiết về các chuyên ngành dành cho học bổng ASEAN Excellence


🌍 www.kokosvietnam.com

☎️ 0451 235 398

📧 richard.truong@ikokos.com


#scholarship

#aseanexcellence

#NewcastleUniversity

4 views0 comments