• KOKOS Vietnam

Học bổng 15% từ trường Đại học G8 UNSW Sydney🟠 Học bổng International Student Award giá trị 15% tiền học phí cho những bạn trúng tuyển vào trường cho kì nhập học Term 2 (30/05) và Term 3 (12/09) năm 2022

https://www.scholarships.unsw.edu.au/international-student-award


🟠 Các bạn sinh viên quốc tế từ Việt Nam có nằm trong danh sách được nhận học bổng này https://www.scholarships.unsw.edu.au/sites/default/files/images/InternationalStudentAward_EligibleCountries_2022.pdfLiên hệ Richard để biết thêm thông tin chi tiết:


🌍 www.kokosvietnam.com

☎️ 0451 235 398

📧 richard.truong@ikokos.com


#UNSW

#scholarships

#internationalstudentaward

4 views0 comments