• KOKOS Vietnam

Giao Lưu Với Trường Đại Học RMIT🔶 Giao lưu trực tuyến với đại diện trường RMIT lúc 2 giờ chiều, 17/11/2021


🔸 Để tìm hiểu thêm những thay đổi mới nhất về chương trình học tại RMIT

🔸 Cách thức xét tuyển vào RMIT cho những bạn có điểm ATAR khổng đủ tốt

🔸 Thông tin về học bổng RMIT


Các bạn cũng sẽ nhận được phần quà tặng siêu dễ thương từ RMIT khi đăng ký tham gia


🌍 www.kokosvietnam.com

☎️ 0451 235 398

📧 richard.truong@ikokos.com

3 views0 comments

Recent Posts

See All