• KOKOS Vietnam

Có gì tại Monash Week?







🔵 Cao đẳng Monash hỗ trợ tối đa $8000 học phí cho sinh viên quốc tế


🟢 Đại học Monash hỗ trợ tối đa $10,000 học phí cho sinh viên quốc tế

Đăng ký tham dự buổi giao lưu trực tuyến với đại diện trường Monash

🗓 Thứ 2, ngày 12 tháng 07

🕰 3:30pm


Liên hệ Richard để đăng kí tham gia

🌍 www.kokosvietnam.com

☎️ 0451 235 398

📧 richard.truong@ikokos.com

#monashuniversity

#hỗtrợhọcphí

#đạihọcmonash

#đạihọc

#caodang

6 views0 comments

Recent Posts

See All